Save the date – Inbjudan till webbinarium om integration

2021-02-18


Hur ser integrationen ut efter Covid-19?

Konferens där resultat från Invandrarindex unika migrantundersökningar vävs samman med regeringens handlingsprogram för integration samt rekommendationer och reflektioner från ledande forskare och andra experter inom bland annat:

  • Arbetsmarknad
  • Boende
  • Civilsamhälle/Demokrati
  • Hälso- och sjukvård
  • Utbildning/Validering

Torsdag 15 april 2021

Bjuder Invandrarindex in till ett halvdags webbinarium där vi fokuserar vi på vad som händer efter pandemin för de som kommit till Sverige de senaste åren.
Notera datumet i din kalender. Inbjudan med program och anmälningsuppgifter kommer inom kort.

Om Invandrarindex

Invandrarindex ger röst åt de nyanlända. Genom att fylla den kunskapslucka som tidigare funnits om hur nyanlända upplever sin första tid i Sverige bidrar Invandrarindex med en vital kunskap för alla som arbetar med mottagande och integrering av nyanlända. Invandrarindex tillhandahåller kunskapsunderlag för Sveriges kommuner, organisationer, myndigheter och forskare.

För mer information kontakta

Per Lundgren
+46 70 766 80 41

Fredrik Lundvall

+46 70 650 72 12

Med vänlig hälsning
Fredrik Lundvall Per Lundgren

Av Fredrik Lundvall

Kategorier Integration |

Gå till frågeformuläret