Det här är Invandrarindex

Invandrarindex ger röst åt nyanlända invandrare i Sverige.

Invandrarindex genomfördes första gången i Västernorrland 2014 och i Norrland 2015. 2014 svarade 772 nyanlända på våra frågor och 2015 var det 3,112 respondenter i cirka 40 kommuner.

Från 2016 är Invandrarindex en rikstäckande, kommunbaserad och årligt återkommande studie.

Genom webbenkäter som genomförs i samband med SFI-lektioner samt lektioner på gymnasieskolans språkintroduktion får nyanlända invandrare möjlighet att dela med sig av sina erfarenheter av olika delar av mottagningsprocessen.

Dessutom får de besvara frågor om hälsa, arbete, utbildning, entreprenörskap, boende, fritid, mm.

Invandrarindex ligger till grund för arbetet med att förbättra och effektivisera integrationsprocessen såväl lokalt som regionalt och nationellt.

Projektet finansieras huvudsakligen av organisationer och myndigheter samt kommuner och länsstyrelser och genomförs av Invandrarindex AB.

Invandrarindex AB erbjuder, förutom den årliga barometerstudien med samma namn, även skräddarsydda undersökningar mot målgruppen ”nyanlända invandrare” samt konsulttjänster relaterade till genomförda projekt – rådgivning, workshops, fördjupade analyser, översättningar, mm.

Gå till frågeformuläret