Vår historia

I dagens samhälle är våra nya svenskar en viktig och växande del av den lokala och regionala utvecklingen och innebär en stor potential för arbetsmarknad och företagande.
Flera av de engagerade i Invandrarindex har en bakgrund som marknadsundersökare. 2013 fick vi en fråga om nyanlända invandrares erfarenheter av mottagning och integration. När vi sökte efter svaren hos myndigheter och universitet upptäckte vi att den informationen helt saknades, åtminstone på övergripande nationell nivå.
I andra sammanhang är det mer eller mindre en självklarhet att leverantörer av varor och tjänster, oavsett om det är företag, myndigheter eller organisationer, tar fram hur deras kunder uppfattar dem och deras utbud. Dock inte inom det här området.
Bristen på kunskap om nyanlända invandrare och deras upplevelser är den främsta anledningen till att vi skapat Invandrarindex – De nya svenskarnas röst.
Genom våra studier, som tar upp frågor om bakgrund, livsstil, erfarenheter av mottagning och förväntningar inför framtiden, producerar vi rapporter som bl.a. belyser hur de nyanlända upplevt hur det är att komma till Sverige. Dessa ligger till grund för hur olika delar av integrationsprocessen kan förbättras och effektiviseras.

Några av de områden som kartläggs

  • Mottagande: Erfarenhet och förbättringsområden
  • Hälsa: Status och behov
  • Familjeförhållande: Aktuell situation och avsikter
  • Arbete: Yrkesbakgrund och intressen
  • Entreprenörskap: Erfarenhet och vilja
  • Utbildning: Nivå och ambitioner
  • Boende: Nuvarande och framtida önskemål
  • Trygghet: Säkerhet och oro
  • Fritid: Intressen och föreningskontakter

Metod- och frågeformulärsutveckling sker i samråd med forskare samt myndigheter, organisationer och företag som arbetar med- eller tar hänsyn till nyanländas situation.

Vi ser fram emot att fortsätta utveckla Invandrarindex tillsammans med samarbetspartners och kunder.

Idag har Invandrarindex-undersökningarna kompletterats med andra produkter och tjänster som ytterligare förstärkt Invandrarindex ledande position som leverantör av undersökningar riktade till invandrare.

Gå till frågeformuläret