Fores släpper Migrationsinfo för alla – Invandrarindex studie Migrantbarometern 2021 kompletterar bokens registerdata.

2022-10-05

SJÄTTE UTGÅVAN
Lansering av Migrationsinfo för alla


Datum: 6 oktober 2022
Tid: Mingel från 16:30, panelsamtal från 17:00
Plats: Fores, Sveavägen 59, Stockholm

Du kan, live eller i efterhand, följa lanseringen och paneldiskussionen via den här länken.


Hur ser egentligen flyktingsituationen ut globalt? Efter alla förändringar av Sverige migrationslagstiftning vad är det som egentligen gäller? Är kunskapsnivån om migrationsfrågor hos dagens beslutsfattare tillräcklig för att fatta kloka beslut?

Det och mycket mer diskuteras på lanseringen av den sjätte utgåvan av Migrationsinfo för alla.

Panel:

Per Lundgren, partner Invandrarindex
Henrik Malm Lindberg, tf kanslichef Delmi
Martin Nyman, chefsjurist Asylrättscentrum

Alex Nilsson, moderator och redaktör Migrationsinfo för alla

Med vänlig hälsning,

Fredrik Lundvall

Nyheter |

Gå till frågeformuläret