Rapport

En nationell rapport presenterades för våra intressenter i oktober 2016. Utdrag presenteras här.

2 veckor efter det att kommuner och regioner är klara med datainsamlingen finns en PowerPoint-rapport (även i PDF-format) framtagen. Den finns på kommun-, kommungrupps-, läns- eller regionnivå och naturligtvis för riket som helhet.

Gå till frågeformuläret