Tjänster

Invandrarindex – Lokal

I grunden ett formulär med frågor som framförallt kommuner har nytta av att få svaren på. Enskilda kommuner och regioner kan ställa egna frågor. Se denna länk med bifogade exempel på frågor som kommuner, regioner och länsstyrelser formulerat.

Invandrarindex – Nationell

Sammanslagning av alla kommuners svar kompletterat till nationella och regionala resultat.

Intervjuer med SFI-elever angående lokalsamhället på kommunal nivå. SFI-elever i hela Sverige fyller i ett frågeformulär på lektionstid med hjälp av sina lärare. Frågorna formuleras av våra samarbetspartners och kunder. Se vårt formulär för 2016 i denna länk.

Projektet sker i samarbete med bl.a. Göteborgs Universitet.

Invandrarindex – Ungdom

Samma upplägg som till SFI-elever ovan men ställs på gymnasieskolor till elever mellan 15 och 20 år som läser det individuella programmet språkintroduktion.
Se vårt formulär för 2016 i denna länk.

Projektet sker i samarbete med bl.a. SOFI på Stockholms Universitet.

Invandrarindex – Företag

Kunder och anställda på företag i Sverige samt nyföretagande av nyanlända. Projektet sker i samma intervju som Invandrarindex – Nationell. Idag har vi endast med frågor kring entreprenörskap och företagande men räknar med att ta in företagsspecifika frågor inom kort.

Invandrarindex – Panel

Panel som byggs upp och administreras av Göteborgs Universitet i samarbete med Invandrarindex. Panelen rekryteras bl.a. via Invandrarindex nationella undersökning.

Invandrarindex – Kvalitativ

Skräddarsydda kvalitativa undersökningar, fokusgrupper och djupintervjuer. Våra stora nationella och lokala undersökningar lämpar sig inte för kvalitativa frågeställningar. Därför genomför vi fokusgrupper och djupintervjuer när vi vill ha mer beskrivande resonemang, ofta om specifika frågeställningar. Kvalitativa metoder används också som förstudier inför kvantitativa undersökningar och ibland när vi vill ha djupare förståelse i någon fråga som ställts i de kvantitativa studierna.

Invandrarindex – Seminarie

Vi deltar gärna i seminarier och konferenser. Vi rapporterar ofta våra resultat för större grupper.

Invandrarindex – Konsult

Flera av våra konsulter har stor erfarenhet av arbete riktat till nyanlända. Vi lär från våra resultat, presentationer och följer aktuell forskning.

Gå till frågeformuläret