De nya svenskarnas röst!

Vi är en kanal för att föra fram nyanländas idéer, åsikter och erfarenheter. Många tusen nyanlända har de senaste åren fört fram sina erfarenheter och framtidsdrömmar till oss och svarat på våra samarbetspartners frågor.

Här är några av de projekt vi arbetar med under 2021:

  • Invandrarindex Riks 2021
  • Invandrarindex Region
  • Migrantpanelen
  • Kvotflykting-monitor
  • Vägar In – så minskar vi etableringstiden (samarbete med Kairos Future)

Invandrarindex mål är att genom ökad kunskap skapa ömsesidig förståelse och därigenom förbättrad integration.

Gå till frågeformuläret