De nya svenskarnas röst!

Vi är en kanal för att föra fram nyanländas idéer, åsikter och erfarenheter. Många tusen nyanlända har de senaste åren fört fram sina erfarenheter och framtidsdrömmar till oss och svarat på våra samarbetspartners frågor.

Här är några av de projekt vi arbetar med under 2022:

  • Migrantbarometern 2022
  • Studier med Ukrainier i Sverige
  • Migrantbarometern Region
  • Kommunstudie riktad till migranter
  • Migrantpanelen
  • Ukrainapanelen
  • Kvotflykting-monitor

Invandrarindex mål är att genom ökad kunskap skapa ömsesidig förståelse och därigenom förbättrad integration.

Gå till frågeformuläret