De nya svenskarnas röst!

Välkommen till Invandrarindex!

Vi är en kanal för att föra fram nyanländas idéer, åsikter och erfarenheter. Många tusen nyanlända har de senaste åren fört fram sina erfarenheter och framtidsdrömmar till oss och svarat på våra samarbetspartners frågor.

Kommunerna är våra partners som låter elever fylla i ett frågeformulär under lektionstid. De ställer egna lokala frågor och får svar från de nya svenskarna om den egna kommunen.

Nytt för 2017 är att vi även låter nyanlända gymnasieelever svara på ett antal frågor på 6 olika språk.

Vi hoppas att ni vill lyssna på Invandrarnas röst innan viktiga beslut fattas!

Spara

Gå till frågeformuläret

Är du lärare?

Här hittar du formulären som utskriftsbara pdf-filer.