De nya svenskarnas röst!

Vi är en kanal för att föra fram nyanländas idéer, åsikter och erfarenheter. Många tusen nyanlända har de senaste åren fört fram sina erfarenheter och framtidsdrömmar till oss och svarat på våra samarbetspartners frågor.

Kommunerna är våra partners som låter elever fylla i ett frågeformulär under lektionstid. De ställer egna lokala frågor och får svar från de nya svenskarna om den egna kommunen.

Under 2019 kommer troligen cirka 100 kommuner att genomföra intervjuer med Invandrarindexmetoden inklusive de 30 som genomför basundersökningen.

Vi hoppas att ni vill lyssna på Invandrarnas röst innan viktiga beslut fattas!

Spara

Gå till frågeformuläret