Det här är Invandrarindex

  • Invandrarindex ger röst åt nyanlända invandrare i Sverige.
  • Invandrarindex genomfördes i Västernorrland 2014 och i Norrland 2015. 2014 svarade 772 nyanlända på våra frågor och 2015 var det 3,112 respondenter i cirka 40 kommuner. 2016 lanserades Invandrarindex som en rikstäckande, kommunbaserad och årligt återkommande studie.
  • Genom webbenkäter som genomförs i samband med en SFI-lektion får nyanlända invandrare möjlighet att dela med sig av sina erfarenheter av olika delar av mottagningsprocessen.
    Dessutom får de besvara frågor om hälsa, arbete, utbildning, entreprenörskap, boende, fritid, mm.
  • Från och med 2017 genomförs en likande undersökning på landets gymnasieskolor där man läser programet Språkintroduktion. I 2017 års undersökning svarade 1.399 elever på undersökningen.
  • Invandrarindex ligger till grund för arbetet med att förbättra och effektivisera integrationsprocessen såväl lokalt som regionalt och nationellt.
  • Projektet finansieras huvudsakligen av organisationer och myndigheter samt kommuner och länsstyrelser och genomförs av Invandrarindex AB.
  • Invandrarindex AB erbjuder, förutom den årliga barometerstudien med samma namn, även skräddarsydda undersökningar mot målgruppen ”nyanlända invandrare” samt konsulttjänster relaterade till genomförda projekt – rådgivning, workshops, fördjupade analyser, översättningar, mm.
Gå till frågeformuläret