Rapport Sverige 2018

Här kan du se ett utdrag ur 2019 års rapport!

Länk till bilagan här

Interaktiv webbrapport

All statistik från Invandrarindex 2017 finns i vår interaktiva webbrapport.
Rapporter i Power Point för 2018 finns att få från Invandrarindex. Under sommaren 2019 kommer även dessa att finnas som interaktiva rapporter.

Rapporten kan man ladda ner i Power Point och skriva in egna noteringar. Det är även enkelt att dela in respondenterna i olika grupper som presenteras direkt i alla diagram. T.ex staplar som visar kön, ålder,  hälsotillstånd, kommit ensamma, fått uppehållstillstånd etc. Om antalet svar är färre än 5 visas ingen stapel av sekretess-skäl.

Så här gör du

  1. Läs denna beskrivning (pdf) av webbrapporten.
  2. Öppna rapporten till Vuxna och Öppna rapporten till ungdomarna
  3. Logga in med dina uppgifter.

Om man vill genomföra mer avancerade analyser och beräkningar finns hela databasen i SPSS och i Excel.

Om du saknar lösenord eller önskar databasen i annat format kontakta oss på info@invandrarindex.se eller fredrik.lundvall@invandrarindex.se  (070 – 650 72 12)

 

Teknisk beskrivning av undersökningen

Ladda ner PDF

 

Använt frågeformulär

Frågeformulär svenska/arabiska

 

Utdrag ur 2017 års rapport

Här finns PowerPoint diagram ur den nationella rapporten. Här kommer även respektive kommuns siffror att synas. Så här ser det ut nu:

[Er kommun]

  1. Total
  2. Kön
  3. Ålder
  4. De som kommit hit med eller utan hjälp av UNHCR
  5. De som vill starta eget
  6. De vill arbeta inom hälso- och sjukvård
  7. De som säger sig ha bra hälsotillstånd

I Invandrarindex ingår 30 kommuner.

Om någon kommun så önskar kan man låta sina elever besvara frågorna och enkelt se sin egen rapport tillsammans med totalsiffrorna för hela landet. Allt finns redan klart så det är bara att låta eleverna besvara frågorna och hämta ett lösenord till den egna rapporten.

Det är 128 diagram i vuxenundersökningen.

Ladda ner utdrag ur vuxenundersökningen (24 diagram, pptx)

 

Gå till frågeformuläret