Lärare

Hej sfi-lärare!
Tack för att ni hjälper oss att ta fram Flyktingarnas/migranternas röst i Sverige!

Många kommuner i Sverige väljer att delta i vår undersökning Invandrarindex – de nya svenskarnas röst.

Syftet är att kommunerna ska få veta vad flyktingarna/migranterna tycker är bra, vad som kan förbättras och om det finns några bra idéer på förbättringar i kommunen. Eftersom det totalt sett blir många intervjuer hjälper vi även olika myndigheter, organisationer och verk att fatta bättre beslut utifrån flyktingarnas/migranternas synpunkt när de tar del av resultaten. De som formulerat frågorna, finasierar projektet och tar del av resultaten är förutom länsstyrelser och regioner även Almi, Boverket, Folkhälsomyndigheten, Göteborgs universitet, LO, MUCF, Migrationsverket, Riksidrottsförbundet, SABO, SACO, Ekonomifakta ,UNHCR, Socialstyrelsen, Tillväxtverket, Umeå universitet och Statens offentliga utredningar.

Det blir förhoppningsvis även en sakligare debatt i media.

Samtliga elever som läser sfi i kommunernas regi och hos utbildningsanordnare som kommunerna anlitat hjälper eleverna att fylla i frågeformuläret direkt på telefon/surfplatta/dator. Eleverna fyller i formuläret under lektionstid när man har tillgång till telefoner/surfplattor/datorer.

På första sidan på denna hemsida kan eleverna välja om de vill fylla i formuläret på Arabiska, Engelska, Farsi/Persiska, Svenska, Somaliska, Spanska och Tigrinja.
Vi föreslår att ni först berättar att det är viktigt att få veta vad flyktingarnas/migranterna tycker för att den svenska mottagningen och integrationen ska bli bättre. Berätta att intervjun är konfidentiell.

Eleverna fyller inte i något namn eller någon som helst annan identifikation. Vi vet inte vem som suttit vid vilken telefon/surfplatta/dator eller ens vilka som funnits i klassrummet. Låt eleverna följa länken till frågeformuläret och hjälp dem förstå vad frågorna betyder. Är man osäker är det bättre att kryssa i ”vet ej” än att det blir svar när man inte förstått frågan.

När ni presenterar projektet för elever som skall fylla i frågeformulären använd gärna denna lathund.

Intervjun tar cirka en timme att genomföra på svenska, naturligtvis beroende av hur långt man kommit i att lära sig svenska. Eleverna får använda lexikon för översättning.

Två veckor efter det att eleverna i kommunen fyllt i svaren kan man se resultaten på denna hemsida. Man kan bryta ner svaren i korstabeller på t.ex. kommun, kön, land, högutbildade, etc.

Om någon fråga dyker upp kan ni nå Fredrik Lundvall på
070 – 650 72 12 eller maila på info@invandrarindex.se

När ni är klara med intervjuerna i er kommun hoppas vi att ni som lärare vill följa denna länk och svara på några frågor för att vi ska kunna utveckla formulär och metod.

Tack för att ni tar er tid att hjälpa era elever att svara på frågorna och tveka inte att höra av er med frågor, ris eller ros!

Med vänlig hälsning
Fredrik Lundvall
Projektledare

Gå till frågeformuläret