Forskning i samverkan med Invandrarindex

De universitet och högskolor vi diskuterat projektet med och som deltar i olika grad är

 1. Ersta Sköndal Högskola
 2. Högskolan i Gävle
 3. Göteborgs universitet
 4. Malmö Högskola
 5. Mittuniversitetet
 6. Lunds universitet
 7. Karlstads universitet
 8. KTH
 9. Umeå universitet
 10. Uppsala universitet
 11. Stockholms universitet
 12. World Values Survey (WVS)
 13. Karolinska Institutet
 14. Institutet för Framtidsstudier (Iffs)

Vi samverkar även med projektet NIEM, The National Integration Evaluation Mechanism (NIEM) project, ett spännande 7 årigt arbete i 17 länder kring integration. Projektledare är Malmö Högskola.

NIEM

 

Gå till frågeformuläret