Forskning i samverkan med Invandrarindex

De universitet och högskolor vi diskuterat projektet med och som deltar i olika grad är

 1. Ersta Sköndal Högskola
 2. Högskolan i Gävle
 3. Göteborgs universitet
 4. Malmö Högskola
 5. Mittuniversitetet
 6. Lunds universitet
 7. Karlstads universitet
 8. KTH
 9. Umeå universitet
 10. Uppsala universitet
 11. Stockholms universitet

Vi samverkar även med projektet NIEM, The National Integration Evaluation Mechanism (NIEM) project, ett spännande 7 årigt arbete i 17 länder kring integration. Projektledare är Malmö Högskola.

NIEM

 

Är du lärare?
Här hittar du formulären som utskriftsbara pdf-filer.