Forskning i samverkan med Invandrarindex

Invandrarindex har ett nära samarbete med forskare vid olika universitet, bland annat:

  1. Göteborgs universitet
  2. Ersta Sköndal Bräcke högskola
  3. Institutet för Framtidsstudier (Iffs)
  4. Karolinska Institutet
  5. Linnéuniversitetet
  6. Lunds universitet
  7. Mittuniversitetet
  8. Stockholms universitet
  9. Umeå universitet
  10. Uppsala universitet
Gå till frågeformuläret