FAQ

Kan vi använda Ipads för att fylla i enkäterna?
Svar: Ja, förutom på Tigrinja.

Vad kostar det för kommunerna att vara med?
Svar: För att få en egen PowerPoint rapport med möjlighet att göra egna nedbrytningar på ett mycket enkelt sätt direkt i PowerPoint är kostnaden 9.500 kronor för sfi-undersökningen respektive gymnasieundersökningen.

Har kommunerna möjlighet att göra egna statistiska analyser och rapporter?
Svar: Ja, på totalnivå.
Om man vill bryta ner svar på t.ex åldrar, kön, eller se hur de som vill flytta från kommunen svarat tar vi ut en självkostnad för att ta fram nedbruten statistik.

Kan en kommun ha egna frågor med i formuläret?
Svar: Ja, men det förutsätter att frågorna kommer till oss minst två veckor före det att undersökningen startas eftersom frågorna skall översättas.

Måste alla sfi – elever fylla i formuläret?
Svar: Det är naturligtvis bra om det är möjligt men det är inte något krav.

Vissa elever har inte lärt sig tillräckligt bra svenska för att fylla i formuläret, vad gör vi då?
Svar: Låt dem få någon annan uppgift denna lektion.

Vad gör vi med elever som har läs och skrivsvårigheter?
Svar: Låt dem få någon annan uppgift denna lektion.

Kan vi presentera resultaten för eleverna när undersökningen är genomförd?
Svar: Det är upp till kommunen själv.

Varför ser man bara fyrkanter när man ska fylla i formuläret på tigrinja på mobiltelefon/smartelefon?
Svar: Smarphones klarar tyvärr inte av tigrinja.

Hur lång tid tar det att fylla i frågeformuläret?
Svar: Det tar lite mer än en timme om man är van med det språk man fyller i använder. Ju osäkrare man är desto längre tid tar det. För ovana med formulär och språk tar det närmare två timmar.

Vad är syftet med enkäten?
Svar: Vi vill föra fram invandrarnas röst till beslutsfattare inom respektive kommun, region, län samt myndigheter och organisationer. Kvantitativ information från flyktingar och andra invandrare är tyvärr ovanlig.

Vilka elever skall fylla i formuläret?
Svar: Förhoppningsvis kan alla fylla i formuläret med hjälp av lärare och kanske tolk.

Måste eleverna fylla i formuläret? Nej, ingen måste fylla i formuläret.
Svar: Det är helt frivilligt och det är viktigt att läraren informerar alla om detta.

Hur vet ni att eleverna svarar sanningsenligt?
Svar: Det är alltid en obekant faktor i marknadsundersökningar, precis som överallt annars. Om eleverna förstår att deras svar bl.a. kommer att påverka hur det blir för framtida invandrare att komma hit hoppas vi att man gör det så sanningsenligt som möjligt. Det är också viktigt att trycka på att eleverna är anonyma, ingen vet vad de svarat. Vi vet inte ens vilka elever som varit med i klassrummen eller på distans.

Var kan man se frågeformuläret?
Svar: Det finns en pdf-fil under fliken ”lärare” som man kan ladda ner och skriva ut. Där finns alla frågorna vilket gör att det ser mycket ut. Nästan ingen elev svarar på alla frågor eftersom det finns filterfrågor i formuläret som gör att t.ex. de som vill starta eget får vissa frågor liksom de som bor i lägenhet eller har bott i Migrationsverkets boeden får andra frågor.

Det saknas flera språk, kan ni översätta till fler?
Svar: Översättningen är svår att få riktigt bra men vi gör vårt bästa. Vi räknar med att översätta till några språk till under sommaren/hösten. Det blir nog först till persiska, thailändska och ryska.

Texten i vissa frågor är väldigt svår, kan man inte förenkla mer?
Svar: Det är en avvägning mellan att eleverna skall förstå frågan och mellan att de som använder resultaten vill ha så exakt information som möjligt.

Varför har ni inte svarsalternativen ”vet inte” och ”förstår inte frågan” på alla frågor?
Svar: Det blir negativt och påverkar antalet svar på varje fråga negativt. Vi vill gärna att det ska vara positivt och roligt att fylla i formuläret.

Gå till frågeformuläret