Rapport Sverige 2019

Här kan du se ett utdrag ur 2019 års rapport!

Länk till bilagan här

Teknisk beskrivning av undersökningen

Ladda ner Word-fil

Använt frågeformulär

Frågeformulär svenska/arabiska

 

I Invandrarindex ingår 30 kommuner.

Om någon kommun så önskar kan man låta sina elever besvara frågorna och enkelt se sin egen rapport tillsammans med totalsiffrorna för hela landet. Allt finns redan klart så det är bara att låta eleverna besvara frågorna och hämta ett lösenord till den egna rapporten.

Gå till frågeformuläret