Invandrarindex startar stort EU-projekt för att hjälpa ukrainare till arbete.

2022-11-18

Läs om Invandrarindex nya projet ”Care – Ukrainare i Härnösand – Ukraina kompetens” Klicka här

Fredrik Lundvall

Nyheter |

Gå till frågeformuläret