Samarbetspartners och kunder

Våra samarbetspartners, utöver kommuner, länsstyrelser, regioner och kommunförbund som ställer egna frågor i Invandrarindex 2017 är:

Almi

Boverket

Ekonomifakta

Folkhälsomyndigheten

Göteborgs Universitet

Institutet för social forskning (SOFI)

LO

Migrationsverket

Mottagandeutredningen A 2015:02

MUCF

Riksidrottsförbundet

Socialstyrelsen

SABO

SACO

Svenska Institutet

Tillväxtverket

Transportstyrelsen

UNHCR

Umeå Universitet

Valideringsdelegationen 2015-2019 U 2015:10

World Values Survey (WVS)

Karolinska Institutet

Institutet för Framtidsstudier (Iffs)

ÖppnaDörren

 

De läns- och regionrapporter vi producerar kan användas som viktiga underlag i arbetet med regional utveckling.

Kommunerna ges möjlighet att anpassa sina åtgärder baserat på sina resultat och kan även göra jämförelser över tid liksom med andra kommuner i regionen och i Sverige som helhet.

Invandrarindex kunder ges också möjlighet att formulera egna frågor som kan ställas dels till samtliga respondenter men även till definierade grupper, t.ex. baserat på kommuntillhörighet, nationalitet, utbildningsbakgrund, etc.

 

Gå till frågeformuläret