Info

Bakgrund

 • En årlig studie som mäter invandrarnas attityder och reflektioner av hur det är att bo i Sverige
 • Visa förbättringsområden för kommuner, organisationer, myndigheter, verk och allmänhet
 • Den första studien där invandrarna själva blir tillfrågade i stor skala
 • Statistik för analyser, korstabeller och underlag för beslut.
 • Statistiken byggs kontinuerligt ut

Mål

 • Ge en samlad röst åt våra nya svenskar, en röst som inte funnits tidigare
 • Förmedla goda exempel. Sprida och lära ut fungerande och effektiva metoder för en bra introduktion och integration.
 • Underlag för saklig debatt i migrationsfrågor
 • Ökad förståelse hos allmänheten för invandrares vardag
 • Ökat intresse hos kommunerna att ta emot flyktingar, förbättra flyktingmottagning och få en snabbare och fungerande introduktion och integration.
 • Att Sverige ska bli konkurrenskraftigare som nation
 • Att det ska bli bättre för dem som invandrat till Sverige.

Presentation

 • Utdrag ur rapporter på invandrarindex.se
 • Goda exempel på de första åren i Sverige
 • Fysiska presentationer och workshops
 • Interaktiv lösenordsstyrd webbrapport

Målgrupp

 • Samtliga i Sverige som läser sfi (svenska för invandrare)
 • Kvalitativa studier bland de som inte kan tillräcklig svenska ännu
Gå till frågeformuläret