Flyktingars och andra migranters röster, 30 januari 2020

Inledning av Per Lundgren, Invandrarindex

Introduktion av moderator Anders Bergman, 5 i 12

Professor Peter Esaiasson, Göteborgs Universitet, diskuterar Invandrarindex ur ett metodperspektiv

Power Point klicka här

4.Fredrik Lundvall, Invandrarindex, presenterar resultat från 2019 års undersökning

Power Point klicka här

5. Professor Anna Mia Ekström, Karolinska Institutet, fokuserar resultat relaterade till hälsa

Power Point fil-klicka här

6. Professor Eskil Wadenfors, Stockholms Universitet, resonerar med fokus på arbetsmarknad baserat på data från Invandrarindex samt egen forskningFredrik Lundvall, Invandrarindex, presenterar resultat från 2019 års undersökning

Power Point klicka här

7. Fredrik Torberger, seniorkonsult Kairos Future, talar om framtidens medborgare samt presenterar ett samarbete mellan Kairos Future och Invandrarindex

Power Point klicka här

8. Amelie Silfverstolpe, programansvarig Axfoundation, presenterar Öppna Dörren, ett projekt med syfte att snabba på etableringen på arbetsmarknaden

Power Point klicka här

9. Mahmoud Agha, chefredaktör AlKompis, berättar om mediehuset som levererar svenska nyheter på arabiska

Power Point klicka här

10. Per Lundgren, informerar om Invandrarindex projekt 2020, fokus på nyheter

Gå till frågeformuläret