Flyktingars och andra migranters röster, 30 januari 2020

[ultimate_heading main_heading=”Inledning av Per Lundgren, Invandrarindex” alignment=”left” main_heading_margin=”margin-bottom:40px;”][/ultimate_heading]
[ultimate_heading main_heading=”Introduktion av moderator Anders Bergman, 5 i 12″ alignment=”left” main_heading_margin=”margin-bottom:40px;”][/ultimate_heading]
[ultimate_heading main_heading=”Professor Peter Esaiasson, Göteborgs Universitet, diskuterar Invandrarindex ur ett metodperspektiv” alignment=”left” main_heading_margin=”margin-bottom:40px;”][/ultimate_heading]

Power Point klicka här

[ultimate_heading main_heading=”4.Fredrik Lundvall, Invandrarindex, presenterar resultat från 2019 års undersökning” alignment=”left” main_heading_margin=”margin-bottom:40px;”][/ultimate_heading]

Power Point klicka här

[ultimate_heading main_heading=”5. Professor Anna Mia Ekström, Karolinska Institutet, fokuserar resultat relaterade till hälsa” alignment=”left” main_heading_margin=”margin-bottom:40px;”][/ultimate_heading]

Power Point fil-klicka här

[ultimate_heading main_heading=”6. Professor Eskil Wadenfors, Stockholms Universitet, resonerar med fokus på arbetsmarknad baserat på data från Invandrarindex samt egen forskningFredrik Lundvall, Invandrarindex, presenterar resultat från 2019 års undersökning” alignment=”left” main_heading_margin=”margin-bottom:40px;”][/ultimate_heading]

Power Point klicka här

[ultimate_heading main_heading=”7. Fredrik Torberger, seniorkonsult Kairos Future, talar om framtidens medborgare samt presenterar ett samarbete mellan Kairos Future och Invandrarindex” alignment=”left” main_heading_margin=”margin-bottom:40px;”][/ultimate_heading]

Power Point klicka här

[ultimate_heading main_heading=”8. Amelie Silfverstolpe, programansvarig Axfoundation, presenterar Öppna Dörren, ett projekt med syfte att snabba på etableringen på arbetsmarknaden” alignment=”left” main_heading_margin=”margin-bottom:40px;”][/ultimate_heading]

Power Point klicka här

[ultimate_heading main_heading=”9. Mahmoud Agha, chefredaktör AlKompis, berättar om mediehuset som levererar svenska nyheter på arabiska” alignment=”left” main_heading_margin=”margin-bottom:40px;”][/ultimate_heading]

Power Point klicka här

[ultimate_heading main_heading=”10. Per Lundgren, informerar om Invandrarindex projekt 2020, fokus på nyheter” alignment=”left” main_heading_margin=”margin-bottom:40px;”][/ultimate_heading]
Gå till frågeformuläret